Buffert 

Buffert är ett sorts sparande där du lägger undan pengar som kan användas i oförberedda situationer. Syftet med att ha en buffert är att skapa ekonomisk trygghet ifall några oönskade förändringar skulle ske. Till exempel om ett kylskåp skulle gå sönder eller vid annan oväntad kostnad/utgift.

 

För att bufferten ska fylla sin funktion behöver du vara noga med att skilja buffertsparandet från andra typer av sparanden. Bufferten ska inte användas till konsumtion och liknande, utan som en livlina när saker inte gått som du har tänkt dig.

Hur man sparar via buffert:

 

  1. Komma igång

Det viktigaste är att komma igång med själva sparandet. Dessa pengar ska inte användas till vanlig konsumtion och sparas tills när de verkligen behövs. 

   2. Placera rätt

En bra sak att göra är att placera pengarna, det vill säga investera. Genom att placera pengarna kan man få en tillväxt och bufferten ökar av sig själv. 

   3. Regelbundet sparande 

En av det viktigaste delarna för att bygga upp en buffert är regelbundet sparande. Exemeplvis kan man varje månad lägga undan en peng. Det behöver inte vara mycket men genom att kontinuerligt spara och placera pengarna rätt så växer bufferten snabbt.