Försäkringar

En försäkring är ett avtal som du har med ett försäkringsbolag. Genom att varje år betala en avgift till försäkringsbolaget så får du ett ekonomiskt skydd mot skador som skulle kunna hända. Denna avgift benämns ofta vid namnet premie. Om du inte har försäkring och en skada inträffar är risken stor att du får betala själv för det som skett. Det kan handla om ett dödsfall, ett olycksfall med bestående men eller en skada i ditt boende. Du får inga extra pengar för att klara av situationen vilket kan göra det svårt ekonomiskt. Därför är det viktigt att man är försäkrad med bra och tillräckliga försäkringar.

 

Det finns massvis med olika försäkringar som täcker olika skador som kan ske i vardagen. Till en början finns samhällets grundskydd, kallad för socialförsäkringen. Den gäller för alla som lever och bor i Sverige. Däremot kan det vara en mycket bra idé att fixa privata försäkringar som hjälper dig i större grad ifall något oväntat skulle ske. Privata försäkringar är bland annat hemförsäkringar, livförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Privata försäkringar kan tecknas som gruppförsäkring eller individuell försäkring. Ofta kan gruppförsäkringen ha en billigare premie, det vill säga ett billigare pris. Å andra sidan kan den också ge ett sämre skydd vid skada. En individuell försäkring kan du även till viss del ändra efter vad just du behöver. När du ska besluta om vad för sorts försäkring du vill ha är det väldigt viktigt att se över din egen situation och vad som behövs för dig.

Reseförsäkring