Fonder

En fond är något som består av flera olika värdepapper i grunden. Ett slags värdepapper kan vara exempelvis aktier. En fond består av flera aktier eller värdepapper och olika aktier/värdepapper tal olika plats i fonden beroende på mängd. Inom fonder finns det många olika typer. Om en fond består av tio aktier kommer personen som köper fonden bli automatiskt ägare i en liten del av alla tio som delas kring de andra fondägare. Fördelen med en fond är att det inte behöver finnas någon fysisk säljare i form av värdepapperna som vid aktier. Risken sprids även automatiskt eftersom att det nu inte är en aktie som styr utan ett flertal. Det finns många olika typer av fonder, det vanligaste är Aktiefonder, Räntefonder och Blandfonder.

 

En räntefond bygger på räntebärande värdepapper, detta kan exempelvis vara olika statsskuldsväxlar eller obligationer. En obligation är en räntesats som är bestämd på förhand. Detta ges ut av staten och likt andra fonder kommer man aldrig kunna se hur stor avkastningen kommer bli. Aktier fonder baseras mer aktier, i en aktiefond så investerar fonden i minst 85% aktier i börsnoterade företag. En blandfond investerar i både räntefonder och aktiefonder. Hur stor del av fonden som är aktie eller ränte baserad kan skilja sig lite från fond till fond. 

Mer information om ämnet kommer snart...