Krav för att ta lån

För att banken ska vilja låna ut pengar till dig vill de veta att du har möjlighet att betala tillbaka lånet samt de ytterligare avgifter som tillkommer. Detta kallas att de tar reda på om du har återbetalningsförmåga. För att ta reda på detta gör banken en så kallad kreditprövning eller kreditupplysning.   

 

Den främsta kollen som banken gör är att se till att du har en stabil ekonomi. En viktig aspekt i detta är att du har en inkomst som är stadig. Oftast betyder det att du har en fast anställning med en månadslön. I kreditupplysningen ser banken också om du har tidigare betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning är något du kan få om du inte betalar in en faktura eller räkning inom den tid som är satt. Detta kallas att du gått över ett förfallodatum. Vanligtvis har du flera chanser på dig att rätta till din betalning om du gått över förfallodatum innan du får en betalningsanmärkning. Har du dock inte löst problemet kommer din betalningsanmärkning finnas kvar i tre år efter att den trätt in. Har du en betalningsanmärkning kan det framförallt vara svårt att få ett lån. 

 

Ibland kan banken vilja att du har en till person som står på lånet. Detta kallas att du har en medlåntagare. Innebörden av detta är att den andra personen också är låntagare och banken kan då kräva att denna person ska betala för lånet om du själv inte klarar av återbetalningen. Detta kallas för att någon går i borgen för lånet men detta krav är inte lika vanligt att banken ger. 

 

Om du har en stabil inkomst samt är utan betalningsanmärkning så godkänner banken nästan alltid att ha dig som låntagare.