Produktförsäkring

Vid köp av bland annat TV, mobiltelefon eller smycke så blir man ofta erbjuden att teckna en särskild produktförsäkring. Den sortens försäkring ersätter ofta produkten om den skadas eller går sönder. Att försäkra alla sina produkter kan bli dyrt vilket man som student kanske inte har råd med. Har man inte råd så finns det fortfarande ett någorlunda skydd för dina produkter. Konsumentköplagen finns som gör att du kan reklamera varan upp till tre år efter köpet. Ibland ger säljaren även garanti på produkten som ger rätt till ny vara eller reparation under garantitiden. Till sist så ger hemförsäkringen ett grundskydd för dina saker om det gäller stöld eller brand.