Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En olycksförsäkring är bra att ha, och ibland kan det även finnas kombinerad sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Ofta har föräldrar eller vårdnadshavare tecknat en barn- och ungdomsförsäkring när du var yngre som brukar sträcka sig tills att man är 25 år. Under denna period är du inte i behov av någon annan sorts sjuk- och olycksfallsförsäkring. Därför att det viktigt att dubbelkolla hur situationen ser ut för dig.